Blütenhonig
6,86 € */ 500g
1 * 500g (6,86 € / Stk)
Edelkastanienhonig
8,39 € */ 500g
1 * 500g (16,78 € / 1kg)